Sant Pau

Contacte Camp Balmanya, s/n
08395 Sant Pol de Mar
Telf. 93 760 00 58
a8027225@xtec.cat
blocs.xtec.cat/santpau/

Pla d'acció: 2012-15

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any 2003

Accions destacades

Accions destacades del Pla d’Acció:

- Sant Pol de Poema

- Euronet 50/50

- Quaderns de coneixement de l’entorn proper

Localització


Camp Balmanya, s/n Sant Pol de Mar