Lola Anglada

Contacte C/ Castellar, 7-21
08391 Tiana
Telf. 93 465 56 26
a8030388@xtec.cat
agora.xtec.cat/ceipangladatiana/intranet/

Pla d'acció: 2014-15

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any 2010

Accions destacades

Accions destacades del Pla d’Acció:

-  Agents Superverds i assemblea d’alumnes

-  Euronet 50/50

Localització


C/ Castellar, 7-21 Tiana