La Minerva (Calella)

Contacte C/ de Sant Jaume s/n
08370 Calella
Telf. 93 769 16 67
a8015119@xtec.cat
sites.google.com/a/xtec.cat/escola-la-minerva

Pla d'acció: 2011-14

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any 2008

Localització


C/ de Sant Jaume s/n