El Cim

Contacte C/ Puigoriol, 86-88
08329 Teià
Telf. 93 540 90 46
a8030364@xtec.cat
agora.xtec.cat/escolaelcimteia/intranet/

Pla d'acció: 2014-15

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any 2010

Localització


C/ Puigoriol, 86-88 Teià