Pilar Mestres

Contacte C/ Goya, 7
08430 La Roca del Vallès
Telf. 938422752
ceip-pilarmestres@xtec.cat
www.pilarmestres.cat

Pla d'acció: 2013-16

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any 2013

Accions destacades

Accions destacades del Pla d’Acció:

-          L’hort, un recurs pedagògic

-          Euronet 50/50

Localització


C. Goya, 7, La Roca del Vallès