Marinada (Cabrera)

Contacte Ronda Catalunya s/n
08349 Cabrera de Mar
Telf. 937542682
mgomezf@cavallcartro.cat
https://www.cavallcartro.cat/escoles/ebm-marinada/

Pla d'acció: 2020-21

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des del 2020

Localització