capcelera compartim1

Territori

 26 Juliol 2017
  1964  
El present juliol es va poder confirmar per primer cop la reproducció de l'àguila calçada (Aquila pennata) a la zona de la serralada Litoral compresa entre Badalona i Tordera, concretament dins del ...
 1964 
El present juliol es va poder confirmar per primer cop la reproducció de l'àguila calçada (Aquila pennata) a la zona de la serralada Litoral compresa ...
26 Juliol 2017
 26 Juliol 2017
  2084  
La Xarxa d'escoles hortolanes del Vallès la formen, d'una banda aquelles escoles i instituts de la comarca que treballen l'hort escolar als seus centres i tenen la voluntat d'enxarxar-se, i de ...
 2084 
La Xarxa d'escoles hortolanes del Vallès la formen, d'una banda aquelles escoles i instituts de la comarca que treballen l'hort escolar als seus ...
26 Juliol 2017
 21 Desembre 2016
  7687  
Entre els mesos d'octubre del 2016 i desembre del 2020, es durà a terme el projecte LIFE Tritó Montseny que té l'objectiu de millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny (Calotriton ...
 7687 
Entre els mesos d'octubre del 2016 i desembre del 2020, es durà a terme el projecte LIFE Tritó Montseny que té l'objectiu de millorar l'estat de ...
21 Desembre 2016
 21 Desembre 2016
  3013  
Després d'un temps llarg de preparació, i gràcies a la participació dels incansables ornitòlegs col·laboradors del Parc, finalment el canal Youtube de l'astor del Parc de la Serralada Litoral ja està ...
 3013 
Després d'un temps llarg de preparació, i gràcies a la participació dels incansables ornitòlegs col·laboradors del Parc, finalment el canal Youtube ...
21 Desembre 2016
 22 Juny 2016
  9899  
L'interès per les plantes remeieres ha experimentat un important augment els darrers anys, cosa que ha portat a una demanda creixent pel seu coneixement. Amb l'inici del bon temps la floració de les ...
 9899 
L'interès per les plantes remeieres ha experimentat un important augment els darrers anys, cosa que ha portat a una demanda creixent pel seu ...
22 Juny 2016