Sant Gervasi

Contacte C/ Sabadell, 41
08100 Mollet
secretaria@iesvalltenes.cat
Telf. 93 579 54 30
http://santgervasi.org/web2

Pla d'acció: 2017-18

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l'any 2017

Localització